MUA HÀNG TRÊN PC

B1 : Chọn sản phẩm  muốn mua, tham khảo size phù hợp sau đó kick " THÊM VÀO GIỎ" để tiếp tục chọn mua các sản phẩm khác. Hoặc " MUA NGAY " nếu bạn đã ưng ý và muốn đặt sản phẩmB2: Chọn " TIẾP TỤC MUA HÀNG" nếu bạn muốn mua thêm sản phẩm khác. Chọn " TIẾN HÀNH THANH TOÁN " nếu bạn đã ưng ý và muốn đặt mua sản phẩm.

B3: Điền thông tin của bạn vào ô Thông tin giao hàng bao gồm
-Tên, số đt, địa chỉ ( bắt buộc )
-Ghi chú thêm yêu cầu của bạn
-Click Đặt mua hàng để hoàn tất việc đặt đơn hàng
-Nhân viên tư vấn sẽ gọi lại cho bạn để tư vấn và xác nhận đơn hàng của bạn sớm nhất ( 15-30p )MUA HÀNG TRÊN ĐIỆN THOẠI MOBILE

B1 : Chọn sản phẩm  muốn mua, tham khảo size phù hợp sau đó kick " THÊM VÀO GIỎ" để tiếp tục chọn mua các sản phẩm khác. Hoặc " MUA NGAY " nếu bạn đã ưng ý và muốn đặt sản phẩm


CHỌN SIZE VÀ MẦU RỒI CHỌN MỤC THÊM VÀO GIỎ HOẶC MUA NGAYB2: Chọn " TIẾP TỤC MUA HÀNG" nếu bạn muốn mua thêm sản phẩm khác. Chọn " TIẾN HÀNH THANH TOÁN " nếu bạn đã ưng ý và muốn đặt mua sản phẩm.
B3: Điền thông tin của bạn vào ô Thông tin giao hàng bao gồm
-Tên, số đt, địa chỉ ( bắt buộc )
-Ghi chú thêm yêu cầu của bạn
-Click Đặt hàng để hoàn tất việc đặt đơn hàng
-Nhân viên tư vấn sẽ gọi lại cho bạn để tư vấn và xác nhận đơn hàng của bạn sớm nhất ( 15-30p )


>>> Danh mục sản phẩm